Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Double or Nothing in 10 Days

Όπως λέει και ο τίτλος:Διπλά ή Τίποτα σε 10 μέρες ή αλλιώς ζητάμε 10% κέρδος την ημέρα με σκοπό σε 10 μέρες να 2πλασιάσουμε την αρχική κάβα,παίζοντας back 2-3 ή max 4 άλογα την ημέρα.

ΗΜΕΡΑ 6η Ζητούμενο κέρδος 25

  1. Donc 10th Sep - 16:05 7f Grp2 / Entifaadha @ 2,26*
  2. Bath 10th Sep - 16:45 1m2f Hcap / Kathleen Kennet @ 3,95*
  3. Chest 10th Sep - 17:00 7f Hcap / Weapon Of Choice @ 7,00*
  4. Curr 10th Sep - 17:15 7f Grp1 / Power 3,90*

Προσοχή: Μόλις πιάσουμε το επιθυμητό κέρδος σταματάμε και αγνοούμε τις επιλογές που τυχόν έχουν απομείνει.

* οι αποδόσεις είναι από τη betfair και είναι διαπραγματεύσιμες


Δεν υπάρχουν σχόλια: